Miljöarbete


För oss står miljön och långsiktig hälsa i centrum för allt vi gör. Som läkemedelsföretag är det vårt ansvar att skapa effektiva och säkra preparat. Samtidigt gör vi vårt yttersta för att säkerställa att de också är miljövänliga. Våra produkter baseras på naturliga substanser och granskas noggrant ur ett hållbarhetsperspektiv innan de släpps på marknaden. Vi undviker onödiga tillsatser och utesluter naturligtvis alla ämnen som kan vara skadliga för människa eller miljö.

Renapharma har en nollvision för utsläpp. För oss räcker det inte att bli klimatneutrala. Vi strävar efter att bli en grön förebild som gör ett positivt klimatavtryck. Därför äger Renapharmakoncernen skog i Småland som absorberar och binder växthusgaser. Vi driver dessutom ett mindre vattenkraftverk som levererar ren, utsläppsfri el till det svenska elnätet.

Image